30 april 2020

Even voorstellen: Dieuwertje Boonstra

Mijn naam is Dieuwertje Boonstra, sinds januari 2018 werkzaam als ecoloog bij Aveco de Bondt en sinds enkele weken werkzaam bij Primum.

Van jongs af aan ben ik veel buiten te vinden om op ontdekkingstochten te gaan. Samen met mijn ouders heb ik heel wat uren doorgebracht in de Lepelaarsplassen en Oostvaardersplassen. Van grote zilverreiger tot baardmannetje; ik heb ze daar allemaal leren kennen. Later ging ik er zelf op uit en zo zag ik mijn eerste bevers.

Van de bijen die stuifmeel verzamelen, vleermuizen die onder boomkruinen jagen tot herten die ’s winters door de bossen trekken. Ik ben nieuwsgierig naar alle dieren en hoe zij gebruik maken van hun omgeving. Ik vind het mooi om mensen bewust te maken van hun omgeving en te laten zien hoe natuur overal in verborgen ligt.

Na mijn studie heb ik enkele jaren gewerkt als educatiemedewerker en gaf ik les aan kinderen uit het basisonderwijs. In klaslokalen en thuis worden kinderen niet altijd gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn. In de natuur zijn kinderen vaak ongeremd, kunnen ze meer dan ze zelf denken en komen hierdoor tot de mooiste ontdekkingen. Als je het mij vraagt, is het beleven van natuur onmisbaar in het leven van ieder kind.

Dat ik nu als ecoloog werk bij Primum is voor mij geen verrassing. Een functie die niet alleen bij mij past vanwege mijn interesse in de natuur, maar ook omdat ik het belangrijk vind dat mensen de natuur waarborgen en hier duurzaam mee omgaan.

Als ecoloog heb je over het algemeen een adviserende rol. Vaak gaat dit niet verder dan wat vanuit de Wet natuurbescherming verplicht is. Daar gaat de verplichting soms voorbij aan het doel waar de wet officieel voor bedoeld is, het behoud van onze diversiteit aan flora en fauna.

Graag zou ik me willen inzetten in het vinden van een evenwicht tussen mens en natuur. Natuur inclusief bouwen vind ik dan ook een zeer interessant thema. Bouwen op een manier die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving én ruimte geeft aan planten en dieren. Ook de inpassing van faunavoorzieningen in onze infrastructuur zijn hierin een belangrijk thema. In een land waar ruimte schaars is en natuur gefragmenteerd, is het belangrijk om te zorgen dat we de ruimte die we hebben zo goed mogelijk inrichten voor mens én flora en fauna.