19 februari 2021

Even voorstellen: Sjoerd Looijs

Mijn naam is Sjoerd Looijs en sinds begin dit jaar werkzaam bij Primum als senior strategisch adviseur.

Na mijn studie analytische chemie en farmacologie heb ik gewerkt bij Philips, eerst op een locatie waar halfgeleiders worden gemaakt. Daar ging ik mij langzamerhand ook bezig houden met het opzetten van de milieuplannen voor de fabriek. Later heb ik daar echt mijn werk van gemaakt toen ik voor het bedrijf verhuisde naar de corporate milieu- en energieafdeling. In diezelfde periode veranderde in de samenleving langzaam het beeld over het gebruik van chemische stoffen in bijvoorbeeld plastics, denk bijvoorbeeld aan de problematiek rondom vlamvertragers. Kiezen voor veiligheid (minder branden), milieu (minder chemische stoffen in de lucht) of gezondheid (bij het gebruik of het recyclingproces) werd een steeds lastigere afweging. Na vele discussies met de toeleverende chemiebedrijven heb ik de overstap naar de branchevereniging van de chemische industrie (VNCI) gemaakt, om daar van binnenuit de noodzakelijke discussies op gang te brengen en het wereldwijde Responsible Care programma van de sector te promoten. Dit programma gaat specifiek over het verbeteren van de veiligheids-, gezondheids- en milieuprestaties van het produceren van chemische stoffen en het gebruik ervan in de waardeketen. Het afgelopen decennium zijn daar duurzaamheid en circulariteit als natuurlijke uitbreiding aan toegevoegd, waarbij circulariteit is gepositioneerd als een middel om te verduurzamen, dus geen doel op zich.

Voor dit continue verbeterprogramma heb ik jarenlang de wereld over gereisd en veel ervaring opgedaan met het opzetten en implementeren ervan, daarbij geprobeerd rekening te houden met de culturele diversiteit, economische status of geopolitieke interacties. Van een specifiek Chinese benadering met veel nadruk op de partij, via een geheel eigen wijze in de Scandinavische landen waar de NGO’s vaak al direct bij de discussie betrokken zijn, tot het Afrikaanse continent waar afhankelijk van de situatie bepaalde culturele of religieuze aspecten van het samen optrekken een belangrijke rol spelen. De vele nationale en internationale interacties met overheden, NGO’s en IGO’s zoals de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het milieuprogramma van de UN (UNE) waren daarbij de kers op de taart.

Ik heb ervaren dat kennisoverdracht, coaching en het open en eerlijk implementeren van verduurzaming alleen kan slagen als we dat doen op basis van een gemeenschappelijke rode draad. Een route waarvoor eerst een gedegen visie en strategie benodigd is. Dat is ook precies waar Primum voor staat. De overstap vanuit het bedrijfsleven naar een duurzaamheidsadviesbureau is dus niet zo groot als het misschien lijkt en voor mij ook geen verrassing, maar een fijne uitdaging.