10 september 2020

Even voorstellen: Sven van Aspert

Mijn naam is Sven van Aspert en het anders organiseren van de huidige economie is voor mij een belangrijk thema. Het ontwikkelen van nieuwe business modellen die naast financiële waarde ook sociale en ecologische waarde creëren, geeft mij energie en hier zal ik mij de komende maanden bij Primum op richten.

Tijdens mijn bachelor bedrijfskunde heb ik mijn kennis en interesse op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie opgedaan. Dit kwam door onder andere actief te zijn bij studentenadviesbureau AGREEn, mee te werken aan onderzoek naar circulaire verdienmodellen en af te studeren op het integreren van duurzaamheid in organisaties. Het herontwerpen van het sociaaleconomisch systeem en het prikkelen van organisaties om anders te denken en doen, zijn sindsdien onderwerpen die mij fascineren.

Vanuit deze interesse koos ik voor de master Strategic Management aan de Universiteit van Tilburg. Dat organisaties hun activiteiten anders moeten inrichten is voor mij duidelijk geworden, maar helaas zijn vandaag de dag nog té veel management teams die de ernst van de situatie niet inzien en doorgaan met het maximaliseren van winst en uitputten van natuurlijke bronnen. Deze master bood mij de mogelijkheid om de taal en denkwijze van management teams te leren en te begrijpen. Samen met de inhoudelijke kennis op het gebied van circulaire economie ben ik ervan overtuigd dat je hen kan bewegen om de bedrijfsvoering op een duurzame en circulaire wijze in te richten.

De komende zes maanden ga ik bij Primum aan de slag met een afstudeeronderzoek gericht op woningcorporaties. Deze complexe sector staat voor enorme opgaven zoals het verduurzamen en renoveren van de huidige 2,4 miljoen woningen (ongeveer 31% van de Nederlandse woningvoorraad) en het circulair bouwen van nieuwe woningen. Wat zijn de huidige barrières? Welke innovaties op het gebied van samenwerking en inhoud zijn er mogelijk? Welke business- en verdienmodellen passen hierbij? De beperkte financiële middelen bij verschillende corporaties maakt dit onderzoek uitdagend en onderstreept het belang van het maken van juiste en duurzame keuzes.

In mijn vrije tijd geniet ik van de prachtige omgeving rondom mijn woonplaats Nijmegen, sport ik graag en reis ik met veel plezier.

Ben je geïnteresseerd in de details van mijn onderzoek of wil je hier aan meewerken? Stuur mij gerust een mailtje via sven.vanaspert@primum.nl