24 september 2020

Referentieproject Primum

Gemeente Arnhem - Klimaatplan en CO2-Prestatieladder

Uitvoeringsperiode: 2018 - heden

Beschrijving project

Gemeente Arnhem wil koploper zijn in de transitie naar een energie- en klimaatneutrale gemeente. Een belangrijke stap in dit proces is om het CO2-Prestatieladder certificaat te behalen en haar klimaatambities concreet te maken. Eind 2018 heeft de gemeente besloten om zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Zij zocht daarbij naar ondersteuning van een adviseur met expertise op het gebied van de Ladder.

Een erg divers vastgoedportfolio

Implementatie van de Ladder begint bij inzicht. Het in kaart brengen van het energieverbruik en de CO2 footprint gemeente Arnhem.jpgCO2-footprint van de gemeentelijke organisatie was een uitdaging. Dit kwam door het diverse vastgoedportfolio van 100 panden, van zwembad en gemeentewerf tot monumentaal pand.

Door nauwe samenwerking met de afdeling Vastgoed is het gelukt om de inventarisatie van panden en hun energieverbruik compleet te maken en
de grootverbruikers in kaart te brengen (zie de afbeelding voor de
CO2 footprint). Vervolgens zijn er ambities en reductiedoelstellingen geformuleerd voor ieder taartpunt van de CO2-footprint. Deze gekwantificeerde doelstellingen zijn vastgelegd in een Klimaatplan.  

De gemeente Arnhem heeft als eerste grote gemeente van Nederland op 3 november 2019 het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3 behaald en onder begeleiding van Primum gaat de gemeente doorgroeien naar niveau 4,
dat zich richt op CO2-reductie in de keten.

Draagvlak creëren

Met het Klimaatplan heeft de gemeente voor het eerst een compleet en structureel inzicht in haar CO2-footprint en energieverbruik gekregen. Dit traject geeft een impuls gegeven aan het verzamelen van ontbrekende energiedata . De ambitieuze doelstelling van 40% CO2-reductie in 2023 en uiteindelijk een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie wordt gedragen door de directie en door de verantwoordelijke medewerkers. Dit draagvlak zorgt ervoor dat het traject uiteindelijk door de gemeente zelf kan worden uitgevoerd. Dat is ons uitgangspunt. Wij ondersteunen het projectteam met kennis en coaching zodat zij zoveel mogelijk zelf aan de slag kunnen.   

 ​​​​Infographic klimaatplan 3.jpg