10 mei 2021

GMB - Circulariteitsdashboard

Uitvoeringsperiode: Juli 2020 - Maart 2021

100% circulair in 2030, maar hoe?

GMB vroeg Primum om inzicht te geven op de voortgang van hun circulaire doelstelling: GMB 100% circulair in 2030. We stelden een nulmeting op, hielden een aantal interactieve sessies en ontwierpen een circulariteitsdashboard. Het biedt GMB inzicht in waar ze staat en kan ze de voortgang op haar circulariteitsdoelen monitoren. GMB is een veelzijdig bedrijf in de waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra.

Één dashboard, vier functies

In tijden waar veel data verzameld wordt is er een nieuwe behoefte aan het ontstaan: een manier om alle gegevens te analyseren en op eenvoudige en overzichtelijke manier te presenteren. Zo kan deze data gebruikt worden als stuurinformatie. Het resultaat is een vraag naar visuele ondersteuning, bijvoorbeeld via een dashboard om gemakkelijk inzicht te verkrijgen.

Het dashboard dat we voor GMB hebben ontwikkeld geeft inzicht op de voortgang op grote lijnen: in hoeverre behalen we de doelstellingen? Daarnaast biedt het ook de mogelijkheden om te graven in de details van de data, bijvoorbeeld het stroomverbruik per locatie, door de tijd gezien. Zo viel meteen op dat het afgelopen jaar op een locatie het verbruik was verdubbeld, en kon worden onderzocht wat daar de reden van was. Verder is het dashboard zo ingericht dat het te gebruiken is voor rapportage conform eisen van de CO2‑Prestatieladder. Als laatste dient het dashboard de interne communicatie over de circulariteit van GMB.

Afbeelding1.jpg

*Data geanonimiseerd

 

Wil je meer te weten komen over hoe een dashboard jou organisatie kan helpen om inzicht te krijgen in de status quo, details van energiestromen of voortgang op de KPI? Neem dan contact op met Thomas Stegenga.