13 januari 2020

Europa het eerste klimaatneutrale continent?

Op woensdag 11 december presenteerde Eurocommissaris Frans Timermans de plannen om te komen tot een duurzame Europese economie. Europa zet hoog in met deze Green Deal en dat is goed nieuws vinden wij! Zo’n Green Deal was een paar jaar geleden nog volkomen ondenkbaar. Dit laat maar weer zien hoe snel een grote verandering kan plaatsvinden.

Wat staat er zoal in de Green Deal?

Allereerst geeft het een inkijk in de ambities die men heeft voor een duurzaam Europa. De Europese Commissie wil het huidige doel (40 procent minder CO2-emissies dan in 1990) verhogen tot 50 en het liefst 55 procent minder, in lijn met het akkoord van Parijs. Om dat te halen worden alle grote sectoren aangepakt, van transport tot biodiversiteit, industrie en landbouw.

De Green Deal biedt een kapstok van maatregelen waarmee de lidstaten en de Europese Commissie zelf aan de slag moeten om dit verder uit te werken in concrete plannen en wetsvoorstellen. Je moet het dus zien als een aankondiging van een hele hoop ideeën. Daar wordt de komende tijd over gediscussieerd, en aan de ideeën wordt geschaafd. Het duurt wel even voordat de wetsvoorstellen er door zijn. Welke impact het precies gaat hebben is daarmee niet zeker, maar het lijkt een gegeven dat we kunnen rekenen op ingrijpende aanpassingen in de komende vijf tot tien jaar.

Hoe bereid je je hier als bedrijf op voor?

Bedrijven zijn doorgaans gewend om vooruit te kijken. En wij zeggen, doe dat op het gebied van duurzaamheid ook! Want hoe je het ook wendt of keert, Europa is een duurzame koers in geslagen. Om maar een voorbeeld te noemen, emissievrije binnensteden worden in de loop van de tijd een feit, is onze overtuiging. De vraag is alleen: wanneer precies? In Nederland zijn vooral Utrecht en Amsterdam een heel eind op weg met de plannen, en de grote gemeenten gaan hier in volgen.

Het is niet nodig om te wachten tot de wetsvoorstellen uit Europa of Nederland komen. Sterker nog, het is slimmer om goed voorbereid te zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat verduurzaming van de organisatie meteen morgen af moet. Welke ontwikkelingen gaan impact hebben op jouw organisatie? Welke kansen liggen er? Door deze twee aspecten goed scherp te hebben stelt een organisatie zich in staat om zich op een gepast tempo aan te passen en te kunnen blijven functioneren in een duurzame economie.

Maak gebruik van een tijdlijn

Als je de toekomstige doelstellingen en wet- en regelgeving van Europa en Nederland op een tijdlijn plaatst, wordt het eenvoudiger om de prioriteiten te bepalen. Want de EU Green Deal is niet het enige signaal dat laat zien dat we met z’n allen gaan veranderen. Zo’n tijdlijn helpt om een beter beeld te vormen van hoe de toekomst er uit gaat zien. Zullen alle gebouwen uit voornamelijk beton worden gebouwd? Bezitten woningcorporaties hun panden nog zelf, als de aannemer het beheer op zich neemt? Gaat vervoer van grondstoffen grotendeels per trein en over water? Primum gebruikt zo’n tijdlijn om een simpele scan te maken van de potentiële impact van al die toekomstige ontwikkelingen op organisaties.

Ben jij benieuwd naar de rest van de tijdlijn of bestaat bij jouw bedrijf interesse in zo’n tijdlijn scan? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.