20 september 2016

Blog: Hoe een duurzaamheidsverslag kan leiden tot eenvoudige financiële voordelen

Een bedrijf dat 40% van haar energieverbruik ’s nachts en in het weekend gebruikt of een bedrijf dat jaarlijks duizenden euro’s in de afvalbak gooit: het zijn geen fabels, maar regelmatig voorkomende feiten. Ook in uw organisatie is wellicht sprake van onnodige verspilling die te voorkomen of te verhelpen is. Wij vertellen u daarom hoe u met behulp van uw duurzaamheidsverslag eenvoudig geld kunt verdienen!

Vaak merken wij dat organisaties een duurzaamheidsverslag voornamelijk beschouwen als een last. Ervaring leert ons dat het duurzaamheidsverslag juist een middel is dat organisaties geld oplevert, ook op korte termijn.

Naast het concurrentievoordeel dat een duurzaamheidsverslag op lange termijn oplevert, is er ook op korte termijn winst te behalen via de zogeheten quick wins. Quick wins zijn snel te behalen voordelen die door simpele aanpassingen binnen een organisatie gerealiseerd kunnen worden. Door te rapporteren ontstaan vernieuwde inzichten die inefficiënties binnen de organisatie blootleggen. Op basis hiervan kunnen eenvoudige aanpassingen worden doorgevoerd, waardoor zowel de milieu impact als de operationele kosten van de organisatie gereduceerd worden. Dit betekent dat er een win-win situatie gecreëerd wordt, die zowel economisch als duurzaamheidsvoordeel oplevert.

Om dit te verduidelijken worden hier drie praktijkvoorbeelden beschreven waaruit blijkt dat een duurzaamheidsverslag daadwerkelijk geld kan opleveren:

  1. Bij een van de bedrijven die wij adviseren werd tijdens het opstellen van het duurzaamheidsverslag duidelijk dat de ten doel gestelde afvalscheidingspercentages niet behaald werden. Vervolgens is er een benchmark opgesteld waarin de huidige afvalkosten werden vergeleken met de beoogde afvalkosten. Het resultaat liet zien dat de organisatie tonnen per jaar aan afvalkosten zou besparen bij het behalen van de doelstellingen. Op basis hiervan zijn interne acties bepaald om deze kostenbesparing te realiseren.
  2. Bij een andere klant werd een groot deel van de milieu impact veroorzaakt door de uitstoot van het wagenpark. Naar aanleiding van dit inzicht is “Het Nieuwe Rijden” (wat chauffeurs aanspoort tot energie-efficiënter rij- en reisgedrag) geïntroduceerd. Dit had als doel om het brandstofgebruik per kilometer terug te brengen tot een gebruikelijke hoeveelheid. Door de gangbare TNO norm voor brandstofgebruik ten hanteren, wordt een directe kostenbesparing op brandstofgebruik gerealiseerd.
  3. Zeker ook een mooi voorbeeld is de organisatie waarvoor we inzichtelijk maakten dat bijna 40% van het energieverbruik buiten de kantooruren plaatsvond. Door slimme apparatuur te installeren konden de energiekosten vervolgens substantieel verlaagd worden.

Dit zijn drie voorbeelden die laten zien dat duurzaamheidsrapportage gebruikt kan worden om te verbeteren. Door de inefficiënties binnen de organisatie te verhelpen, kan men eenvoudig kosten besparen. Dit betekent dat het opstellen van een duurzaamheidsverslag geen geld kost, maar juist geld oplevert!