29 juli 2021

Holland Casino Utrecht: BREEAM-NL certificering met uitzonderlijke scores

Wessels Zeist – Holland Casino Utrecht

Op de hoek van het Merwedekanaal en de Winthontlaan te Utrecht wordt het nieuwe gebouw voor Holland Casino gerealiseerd. De ambities op het gebied van duurzaamheid voor het nieuwe Holland Casino zijn hoog. Om deze vergaande duurzaamheid te kunnen realiseren, is er onder andere voor gekozen om aan het gebouw een BREEAM-NL ‘Excellent’ certificaat te koppelen. Dit robuuste duurzaamheidskeurmerk geeft een goede vertaling van het duurzame niveau van een gebouw. Bouwbedrijf Wessels Zeist B.V. heeft Primum gevraagd om ze te helpen met het verzamelen van de bewijslast van de aan haar toegewezen BREEAM credits en alle zogenaamde credits zijn met succes afgerond!

Al in 2019 begon Wessels Zeist met de bouw van het casco van het nieuwe Holland Casino. Nadat er reeds een BREEAM ontwerpcertificaat was behaald voor het ontwerp. Het behalen van de verschillende credits voor BREEAM vraagt om intensieve begeleiding en commitment van het projectteam voor het behalen van het certificaat in de opleverfase. Onderdeel van het behalen van het certificaat was het verwerken van de gedragscode van Bewuste Bouwers. Wessels Zeist behaalde door een goede invulling van de eisen van Bewuste Bouwers een score van 8 uit 10, waarmee op alle vlakken boven de norm werd gescoord.

Effectief afvalmanagement leidt tot innovatiepunt

Het behalen van de credit WST 1 vereiste het bevorderen van efficiënt grondstofgebruik door zinvol en effectief afvalmanagement op de bouwplaats. Hiervoor werd al in een vroeg stadium een afvalplan opgesteld in samenwerking met de afvalverwerker waarbij de focus lag op het minimaliseren van de afvalstroom, het scheiden van het afval in fracties en het recyclen of hergebruiken van het afval. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een recyclingpercentage van 94% van het vrijkomende afval uit het project. Mede daardoor en het feit dat er gedurende de bouw zes hoofdgroepen gesorteerd en gemonitord zijn, is er zelfs een ‘Exemplary performance’ punt behaald.  

Milieuvriendelijk materiaalbeleid

Als onderdeel voor het behalen van de credit MAN 3 is dat al het hout dat op de bouwplaats wordt gebruikt, inclusief bekisting, omheining en ander hout, gecertificeerd is door een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door de Timber Procurement Assessment Committee. Hiervoor werd een overzicht bijgehouden waarin duidelijk werd dat al het hout wat (tijdelijk) gebruikt werd op de bouwplaats FSC of PEFC gecertificeerd is.

Voor een aantal BREEAM credits is het belangrijk te werken volgens milieuvriendelijk materiaalbeleid. Zo is bijvoorbeeld voor de credit HEA 9 actief gestuurd op het toepassen van bouwmaterialen met een lage emissie van schadelijke, ‘vluchtige organische verbindingen’. Hierdoor wordt een gezonde en goede luchtkwaliteit binnen het gebouw bereikt. Daarnaast werd de MAT 5-calculator gehanteerd voor het stimuleren van de toepassing van materialen met een onderbouwde en verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen.

Door een intensieve samenwerking tussen Wessels Zeist, Primum en alle andere onderaannemers, heeft Wessels Zeist al haar benodigde punten gehaald voor de bouw van het casco van het nieuwe Holland Casino. Inmiddels is het casco van het casinogebouw van ca. 10.000 m2 en de parkeergarage van ca. 20.000 m2 opgeleverd en worden de afbouwwerkzaamheden uitgevoerd. De huidige verwachting is dat het nieuwe Holland Casino aan het einde van de zomer wordt opgeleverd.

BREEAM-NL is een breed geaccepteerd instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, grootschalige renovaties, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Dit geeft een financiële meerwaarde aan het vastgoed (hogere huur of leasetarieven) en biedt subsidiekansen. Wilt u ook ondersteuning bij het behalen van een BREEAM-NL certificering? Wij helpen u graag verder.