5 maart 2020

Hout als duurzame grondstof voor de bouw  

De populariteit van hout als grondstof in de bouw is groeiende. De komende tijd besteden wij daarom in een serie blogs uitgebreid aandacht aan houtbouw. In deze eerste blog uit deze serie: “Waarom hout”?

Bouwen met hout heeft de potentie om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk circulair en gezond te bouwen, zolang dit hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Hout als grondstof, materiaal en bouwproduct

Het voordeel van gebruik van hout in de bouw is dat het een grondstof, een materiaal en een product in één kan zijn. Naast dat hout een hernieuwbaar materiaal is, kan restmateriaal, dat bij het verwerken van hout vrijkomt, ook weer ingezet worden voor de productie van andere bouwproducten. Hout bestaat uit cellulose. Dit is de meest voorkomende basis van biobased bouwproducten.

Hout is licht en dus makkelijker en met minder uitstoot te transporteren. Houten constructies en houten huizen zijn snel op te zetten en hebben onmiddellijk draagvermogen. Tot slot heeft hout zeer gunstige statische en ook uitstekende esthetische eigenschappen.

Gezond bouwen met hout

Houtbouw geeft nieuwe mogelijkheden om de constructie van een gebouw zodanig uit te voeren dat die een bijdrage leveren aan de gezondheid van de gebruiker. Een voorbeeld is de combinatie van een houten draagconstructie met andere biobased materialen, waardoor een zogenaamde dampopen gebouwschil ontstaat. Een dampopen buitengevel kan met waterdamp omgaan en hierdoor het binnenklimaat op een natuurlijke manier reguleren, zonder techniek als ventilatie in te zetten.

Duurzaam bosbeheer als voorwaarde

Hout is een duurzaam materiaal zolang wij geen roofbouw op de natuur plegen en dit niet ten koste gaat van de (lokale) bevolking. Duurzaam bosbeheer is daarom de basis om de werkelijke stap te maken naar een duurzame toekomst voor volgende generaties in een circulaire en biobased economie. Het bos heeft ook vele andere functies, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, welzijn en recreatie.

In onze volgende blog gaan we verder in op duurzaam bosbeheer elders en in Nederland.

Meer weten?
Wil je meer weten over bouwen met hout en andere circulaire biobased materialen, neem dan contact op met Max Drath.

"In mijn dagelijks werk komt altijd weer de opmerking dat Nederland toch traditioneel een land van steen- en betonbouw is en houtbouw een experimentele bouwwijze in ons klimaat zal zijn!"

Ir. Max Drath MSc / bouwbioloog IBN