1 februari 2021

Ingenieursbureau RPS - Ketenanalyses en CO2-Prestatieladder  

Uitvoeringsperiode: 2020 - 2021

RPS is een zakelijk dienstverlener die onder andere actief is in de waterketen en wil haar impact op CO2-reductie vergroten. RPS is in het bezit van een certificaat op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder en vroeg ons hen te ondersteunen bij de doorgroei naar niveau 5. Een onderdeel van de opdracht was het uitvoeren van twee ketenanalyses. Hierbij bekijken we waar in de waardeketen van een bedrijf mogelijkheden liggen voor CO2-reductie: van ingekochte grondstoffen tot en met de verwerking van het afval.

Inspiratie voor duurzame innovatie in de keten

De ketenanalyses gingen over de voorkant van de waterbouwketen, oftewel het ontwerp en de gebruikte grondstoffen die nodig zijn voor het uitvoeren van projecten en baggerwerkzaamheden. Op deze onderwerpen kan RPS als ingenieursbureau haar opdrachtgevers adviseren en helpen. We zochten uit hoeveel het CO2-reductie potentieel is bij het slimmer ontwerpen van damwandconstructies (analyse 1) en bij het uitvoeren van extra onderzoek voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden (analyse 2). De potentiële reductie van CO2-uitstoot bleek groot. Bijvoorbeeld, door met slim ontwerp minder materiaal toe te hoeven passen én door extra onderzoek minder baggerwerkzaamheden uit te hoeven voeren op lange termijn. Het leidt tot minder CO2-uitsoot in de keten én tot kostenbesparing voor de opdrachtgevers van RPS.

Zo kijken we bij Primum altijd waar duurzaamheid en business van onze klanten samenkomen. Zoek je ondersteuning bij de certificering op de CO2-Prestatieladder, of kun je hulp gebruiken bij het verbinden van uw duurzaamheidsstrategie aan business? Neem dan contact met een van onze adviseurs.