24 augustus 2016

Laatste ontwikkelingen CO2-Prestatieladder

Sinds de introductie van de CO2-Prestatieladder in 2009 is de CO2-Prestatieladder continu door ontwikkeld om het systeem beter aan te laten sluiten bij de complexe praktijk. Primum is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en deelt ervaringen uit de praktijk regelmatig met SKAO.

Hieronder is een overzicht met ontwikkelingen die voor gecertificeerde bedrijven van belang zijn bij hun volgende CO2-Prestatieladder audits (let op, vanaf 10 juni 2016 vinden alle audits plaats op basis van Handboek 3.0!):

 • De audits zullen strenger worden op het gebied van de externe publicatieplicht (Algemene eis 6.1.3 ). De eisen stellen dat diverse documentatie op de eigen website en die van SKAO moet staan en actueel gehouden moet worden. Is dit niet het geval, dan wordt het certificaat niet uitgereikt of verlengt.
 • Met enige regelmaat is er afstemming tussen SKAO en de auditors over de interpretatie van eisen. Indien noodzakelijk, dan worden zogenaamde Harmonisatiebesluiten gepubliceerd op de website van SKAO (www.skao.nl/Harmonisatiebesluiten). Een voorbeeld is onduidelijkheid over de vraag of het mogelijk is om in één keer op Niveau 5 gecertificeerd te worden:
  “Harmonisatiebesluit Initiële beoordeling op Niveau 5 dd 18-01-2016:
  Een bedrijf zou zich onder voorwaarden in één keer op niveau 5 kunnen certificeren. Deze voorwaarden zijn:
  • Het bedrijf beschikt tenminste 1 jaar over een operationeel managementsysteem op het gebied van energie dat aantoonbaar functioneert;
  • Het bedrijf beschikt tenminste 1 jaar over energiebesparings-en/of duurzame energie doelstellingen;
  • Deze doelstellingen zijn (in elk geval in het voorafgaande jaar) gerealiseerd;
  • Deze doelstellingen en de realisatie mogen in andere eenheden zijn geformuleerd, maar dienen aantoonbaar te zijn omgerekend in CO2-reductiedoelstellingen”
 • Eis 3B vraagt bedrijven om de Maatregellijst die te vinden is via de bedrijfsportal op de website van SKAO in te vullen. Het gaat hierbij niet alleen om de maatregelen die al in de lijst voorkomen, maar ook om de eigen maatregelen die niet op de lijst staan. Daarnaast moet van alle maatregelen de status worden aangegeven (uitgevoerd, gepland e.d.).
 • Bedrijven dienen een eigen onderbouwing op te stellen van hun ambitieniveau.
 • Groene stroom wordt door de CO2-Prestatieladder alleen erkend als deze aantoonbaar wordt opgewekt in Nederland. Er komen steeds meer Europese windproducten op de markt. Voorlopig geldt alleen 100% Nederlandse wind als groene stroom binnen de Ladder. Twijfelt u of uw groene stroomproduct voldoet, controleer dan of het product het SMK-certificaat heeft of vraag het na bij uw CI vóórdat u het product koopt.
 • Conversiefactoren voor het omrekenen van energiehoeveelheden naar CO2-emissies zijn inmiddels landelijk geharmoniseerd en worden gepubliceerd op co2emissiefactoren.nl. Factoren voor warmteopwekking zijn inmiddels ook toegevoegd aan deze website.

CO2-Bewust certificaat als alternatief voor Energie Audit voor de EED

 • Sinds 11 juli geldt een CO2-Bewust certificaat 3 of hoger als alternatief voor de Energie Audit die wordt geëist door de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Zie dit nieuwsbericht voor meer informatie.
Ongeveer 750 bedrijven hebben inmiddels een CO2-Bewust certificaat Niveau 3 of hoger. Heeft u ook interesse om uw bedrijf te certificeren op de CO2-Prestatieladder, bent u toe aan een kritische externe blik op uw CO2-managementsysteem of wilt u de stap maken van Handboek versie 2.2 naar versie 3.0? Neem dan contact op met de experts van Primum.
Christine Wortmann.jpg
Christine Wortmann