22 juli 2021

Opwaardering Twentekanalen MKI

Sinds eind 2019 is Primum door de Combinatie Van Oord – Hakkers – Beens betrokken bij de Rijkswaterstaat aanbesteding voor de laatste fase van de verruiming van de Twentekanalen. Gedurende een aantal maanden hebben wij inhoudelijk advies geleverd op gebied van MKI, een zwaarwegend onderdeel binnen deze BPKV tender.

Uiteindelijk is ingeschreven met een scherpe MKI-waarde, wat er mede toe heeft geleid dat Rijkswaterstaat het project gegund heeft aan de Combinatie. Met de gunning is de aangeboden MKI-waarde een contracteis geworden.

Op dit moment zijn we in de realisatiefase met een team van 4 personen weer betrokken als aanjagers en verantwoordelijke voor de MKI. Dit betekent dat wij er zorg voor dragen voor de onderbouwing, monitoring en beheersing van de MKI conform de eisen binnen het MKI Protocol van Rijkswaterstaat. 

In een groot en complex project als deze, zit de uitdaging in het managen van de informatiestromen om tijdig de juist resultaten te kunnen leveren. Daarnaast spelen er, naast het gezamenlijke ‘best for project’ belang, belangen vanuit de verschillende disciplines. In goed overleg zoeken we hierin de beste oplossing.

Naast het inbrengen van inhoudelijke kennis, is onze rol als aanjager en coördinator dus erg belangrijk deze fase.

“Met Primum aan boord staat de Combinatie VOHB over de volle breedte van de MKI scope op het project gesteld. Met zo’n complexe MKI-scope helpt het dat ze vanuit de tender mee zijn gegaan naar de projectfase. Door Primum niet op afstand maar volledig mee te laten draaien in de teams, weten ze ook degenen die wat minder bekend zijn met MKI maar er wel een belangrijk aandeel in hebben er goed bij te betrekken. Zo bereiken we dat we samen als team de ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling gaan realiseren.”

Meer weten over dit project of over hoe Primum kan ondersteunen bij aanbestedingen of na de aanbesteding? Neem contact met ons op!