18 december 2020

Primum ondertekent manifest: "Een eerljik speelveld voor duurzamer Nederland"

Primum ondersteunt het manifest: “een eerlijk speelveld voor een duurzaam Nederland”. We zijn er namelijk van overtuigd dat biobased materialen cruciaal zijn in een transitie naar een circulaire en duurzame bouwwereld.

We willen daarnaast benadrukken dat het ook belangrijk is dat we in Nederland zoveel mogelijk blijven aansluiten op internationale regelgeving op dit vlak. In Nederland sluiten we sinds kort goed aan op de Europese norm voor het bepalen van de milieu-impact van bouwmaterialen conform de EN-15804 A2. De recente update uit 2019 van deze norm, stelt dat de CO2 opslag in bouwmaterialen los gedeclareerd moet worden en dat de CO2 opslag per fase moet worden weergegeven. Met deze data zou dus relatief gemakkelijk naast de standaard MPG waarde, een variant berekend kan worden waarbij CO2 opslag wel is verrekend.

Het lijkt een technisch detail, maar aan het apart berekenen van deze opslag ligt een belangrijke overweging ten grondslag. Het gaat om transparantie over de verschillende verschijningsvormen van CO2: het verschil tussen daadwerkelijk uitgestoten emissies die we dienen te voorkomen om de klimaatdoelen te halen enerzijds en de opslag van CO2 anderzijds. Dit is ook waarom andere normen voor CO2-rapportage, zoals het GHG-protocol, eisen dat uitgestoten, vermeden en opgeslagen emissies apart van elkaar gerapporteerd worden. Het weergeven van een MPG zonder en met CO2-opslag heeft als voordeel dat we bij de  normen aangesloten blijven, waarbij het transparant is wat daadwerkelijk uitgestoten emissies zijn en wat opgeslagen CO2 emissies zijn. Maar dat ook goed zichtbaar wordt wat de milieuwinst is van de CO2 opslag in biobased bouwmaterialen, waarmee de voordelen van biobased bouwen goed zichtbaar worden. Daarom stellen we voor dat opdrachtgevers deze nieuwe methode (MPG score inclusief CO2 opslag) gaan gebruiken bij de uitvraag naar duurzame gebouwen. 

Het manifest is hier te vinden.