1 juli 2019

Project in beeld: Gebiedsontwikkeling in Delft

De komende tijd geeft Primum een inkijkje in welk soort klanten wij bedienen en met wat voor soort opdrachten. Eerder schreef collega Dirk al een blog over een opdracht voor de gemeente Almere. Dit keer vertelt collega Charlotte over een opdracht voor VolkerWessels Vastgoed.

Primum heeft geholpen bij een tender, uitgeschreven door de gemeente Delft. Dit betrof de herontwikkeling van een gebied tussen de snelweg en de historische binnenstad van Delft. VolkerWessels Vastgoed heeft Primum ingeschakeld om te helpen bij het vormen van een passende duurzame visie voor het plangebied.

Aanpak Levenskwaliteit

We hebben ervoor gekozen om te focussen op een beperkt aantal thema’s die de meeste kansen bieden voor het verbeteren van de levenskwaliteit in het gebied. De One size fits all benadering wordt dan ook volledig losgelaten. Middels een Gebiedsscan op basis van open data zijn kenmerkende kansen en knelpunten van de omgeving geïdentificeerd, zie onderstaande afbeelding voor een impressie. Door de uitkomsten hiervan te combineren zijn we gekomen tot een aantal concrete maatregelen die passen bij de uitdagingen en ambitieuze doelstellingen van de gemeente. Hierbij maken wij enkel gebruik van ‘zuivere claims’, dit wil zeggen dat de effecten van de gekozen maatregelen wetenschappelijk bewezen én meetbaar zijn.

Beloftes goed onderbouwen

Met het creëren van een ambitieuze visie bestaat er een kans dat de opdrachtgever het plan als te risicovol of ambitieus beschouwt.  Wij hebben er voor gekozen om onderscheidende beloftes aan te bieden zoals lagere temperaturen op een hete dag. Door deze beloftes goed te onderbouwen probeer je de opdrachtgever te overtuigen om voor innovatieve oplossingen te kiezen en de lat hoog te leggen voor het gebied. Daarmee voeg je daadwerkelijke kwaliteit toe.

Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

De gemeente bood inschrijvende partijen veel speelruimte om tot een eigen visie te komen. Daarbij lag de invulling van de locatie nog niet volledig vast en waren er mogelijkheden voor verschillende functies in het plangebied. Die ruimte voor flexibiliteit is cruciaal voor het bouwen aan toekomstbestendige steden. Je merkt dat veel gemeenten nog stoeien met een concrete aanpak voor toekomstgerichte gebiedsontwikkeling. Om te kunnen inspelen op (onverwachte) maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties is het echter noodzakelijk om in elke fase, van uitvraag tot uitvoering, ruimte voor flexibiliteit te borgen en plannen niet volledig dicht te timmeren. Zo bouwen we aan steden die zich weten aan te aanpassen aan de toekomst.