7 september 2020

Klaar voor de start? …Op naar RES 1.0

Vanuit het Rijk is aan alle gemeenten de opdracht gegeven een Regionale energiestrategie op te stellen zodat er zon- en windenergiewinning locaties aangewezen worden. Nederland is daardoor ingedeeld in 30 regio’s. Op 1 juli 2021 moeten alle regio’s een RES 1.0 indienen bij het Rijk met daarin aangegeven hoeveel TWh zon- en windenergie zij kunnen opwekken. Halverwege dit traject is de tussenstap van het indienen van het conceptbod benoemd. De deadline voor indiening van het conceptbod - zonder de ronde van wensen en bedenkingen langs de raden - was 1 juni 2020. De deadline inclusief de wensen en bedenkingen van ronde is 1 oktober 2020.  

Voor de zomer is voor de RES regio Arnhem Nijmegen een giga sprint uitgevoerd, namelijk een sprint met handicaps van uitsluitend thuis werken en met de afstand van een marathon. Vanuit mijn rol als Procesregisseur RES vond ik het echt pittig. Gelukkig mag het resultaat er zijn, en daar ben ik super trots op! Het voorlopig conceptbod is 1,68 TWh en wat mij betreft nog belangrijker: de betrokkenheid van alle deelnemende bestuurders en stakeholders is onverminderd hoog.

Na de zomer start fase 2 waarbij we werken om van conceptbod naar RES 1.0 te komen. Maar wat is daarvoor nodig? Wat moet er gedaan worden? En welke structuur van de werkorganisatie en afstemmingstructuur met alle deelnemende partijen vraagt dit? Om start klaar te zijn voor de nieuwe fase is de zomer benut om het Plan van Aanpak RES 1.0 te maken. We maken nu een andere indeling van de werkorganisatie om enerzijds zo goed mogelijk gemeenten hun eigen proces te laten doorlopen, en waarbij we anderzijds ook de koppeling naar regioniveau zo goed mogelijk kunnen blijven maken. Veel tijd om echt uit te puffen na de giga sprint is er dus niet. ‘The show must go on’ was en is onze onofficiële slogan.

Wat we nu weten is dat in de nieuwe fase het accent ligt op het nader verfijnen van de zoeklocaties op lokaal gemeente niveau, het verder brengen van diverse warmteprojecten en zo goed mogelijk aansluiten met de RES bij de andere regionale ontwikkelingen die spelen. Het plan van aanpak en de nieuwe structuur zijn bijna af, de reacties vanuit de raden op het conceptbod met wensen en bedenkingen komen 15 september binnen en 1 oktober dienen we het concept bod officieel in bij het nationaal Planbureau en de NPRES.

En hopelijk kunnen we dan echt op 1 oktober zeggen: Yes we zijn klaar voor de start! Op naar RES 1.0! We go for it!

Voor meer informatie over de Regionale energiestrategie kun je contact opnemen met: