2 december 2020

Projectreferentie Primum

Rijkswaterstaat & Provincie Zuid-Holland – N59, weg van de toekomst  

Uitvoeringsperiode: 2019-2020

Beschrijving project

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland hebben samen met enkele andere overheden in 2018 de bestuurlijke overeenkomst ‘N59, weg van de toekomst’ gesloten. Op basis van deze overeenkomst werken betrokken partijen maatregelen uit tot een uitvoeringsplan. Het betreft maatregelen die de veiligheid, doorstroming en duurzaamheid van de N59 bevorderen.

Beide partijen hebben Primum benaderd om een inhoudelijke bijdrage te leveren wat betreft de prioritering en uitwerking van de algemeen geformuleerde longlist met duurzame maatregelen.

Prioritering duurzame maatregelen

Om van de longlist aan duurzame maatregelen tot een shortlist van duurzame maatregelen te komen zijn onder meer de volgende  stappen doorlopen.

Stap 1: Strategische sessie om te komen tot een prioritering in maatregelen die goed aansluit bij ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten;
Stap 2: Vaststellen belangrijkste duurzame thema’s en verdere uitwerking maatregelen aan de hand van kosten,  CO2 uitstoot en circulariteit;
Stap 3: Ranken van maatregelen en vaststellen van een 20-tal geschikte maatregelen voor de shortlist:
- Inschatting positieve impact op energie, materialen, innovatie;
- Indicatie kosten (investering);
- Indicatie effect: MKI waarde en CO2 uitstoot.

Om te zorgen voor voldoende draagvlak en maatregelen die passend zijn bij het project hebben gedurende deze processtappen verschillende afstemmings-overleggen plaatsgevonden met diverse stakeholders. Daarnaast is informatie opgehaald bij verschillende interne en externe experts.

Quote opdrachtgever

“Goed dat inventarisatie en afstemmingsgesprekken hebben plaatsgevonden” Door het project is meer inzicht in en draagvlak voor de duurzame maatregelen verkregen. Het eindproduct draagt daarmee bij tot een grotere kans dat de 20 (innovatieve) duurzame maatregelen toegepast worden op de N59 – weg van de toekomst."

solar highway.jpgbiobased vangrail.jpg

Afbeelding 1: Solar Highway                                              Afbeelding 2: Biobased vangrail