9 september 2016

Strategische samenwerking Primum en RRED

Focus op duurzame prestaties bij organisaties in het MKB met behulp van verbeterde monitoring en verslaglegging

Primum, adviesorganisatie voor duurzaam ondernemen en RRED, gespecialiseerd in de productie van jaar- en duurzaamheidsverslagen, gaan structureel samenwerken. Het partnership belooft opdrachtgevers een krachtige adviescombinatie, die voor organisaties in het MKB tot real-time inzicht leidt in de op duurzaamheid gerichte activiteiten.

Diverse onderzoeken lieten al zien dat duurzaamheid bijdraagt aan de winstdoelstellingen van organisaties als er een goede balans is tussen de financiën en duurzaamheid. Steeds meer organisaties hebben duurzaamheid daarom op de agenda, zo ook in het MKB. Communicatie en duurzaamheidsrapportages blijven echter nog achter in het MKB. Primum en RRED zien hier een kans. Door de expertises te bundelen bouwen Primum en RRED aan een helder sturingssysteem voor het MKB om prestatie-indicatoren ten aanzien van mens, milieu en maatschappij vast te stellen, te monitoren en te rapporteren.

Primum helpt sinds 2009 diverse opdrachtgevers, hoofdzakelijk binnen de bouwsector, met het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën. Tot de diensten behoren het implementeren van managementsystemen zoals de CO2-Prestatieladder, de MVO Prestatieladder, ISO 26000 en ISO 14001. Lars van der Meulen, manager Primum: “Wij zien het als onze taak om het effect van duurzaamheidsinspanningen zo concreet mogelijk te maken voor onze opdrachtgevers. Een goed voorbeeld is het monetariseren van maatschappelijke impact. Het zorgt ervoor dat duurzaamheid op directieniveau een agendapunt wordt en blijft. Ik kijk ernaar uit om samen met RRED vernieuwende tools te ontwikkelen om het sturen op duurzame prestaties voor het MKB te vereenvoudigen”.

RRED adviseert sinds 2008 middelgrote en grootzakelijke ondernemingen op het gebied van verslaglegging en werkt aan diverse jaar- en duurzaamheidsverslagen voor onder andere de financiële, telecom- en bouwsector. Tot de diensten behoren het projectmanagement van (online) jaarverslagen, redactie, dataverzameling en advisering over het toepassen van de criteria van het Global Reporting Initiative en de Transparantiebenchmark. Edwin Bos, eigenaar van RRED: “De kennis van Primum over managementsystemen gecombineerd met mijn ervaring om tot transparante en communicatieve jaarrapportages te komen, maakt dat we een sterk adviesteam vormen om duurzaamheid ook in het MKB te borgen en te accelereren”.

De komende maanden schrijven RRED en Primum gezamenlijke blogs over diverse managementvraagstukken omtrent duurzaamheid. De eerste blog staat inmiddels op onze websites (lees het hier en www.rred.nl), en twitter-accounts (@Primum_nl en @RRED_NL)

Meer weten over het deze samenwerking en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met: