28 mei 2019

Terugblik: Innovatiefestival VolkerWessels op Building Holland

Innovaties: delen, leren en samenwerken

Op donderdag 11 april organiseerde VolkerWessels op Building Holland het VolkerWessels Innovatiefestival. Binnen een grote organisatie als VolkerWessels is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen vinden, van elkaar weten wie wat doet en hierdoor een netwerk vormen. Het doel van het Innovatiefestival was het delen van innovaties, het uitwisselen van kennis en het kunnen samenwerken op innovaties. VolkerWessels wil graag een lerende netwerk organisatie zijn en tijdens het Innovatiefestival werd het belang van innovaties benadrukt. Alle medewerkers van VolkerWessels konden zich de afgelopen tijd opgeven om een sessie voor het Innovatiefestival te organiseren of zich op te geven voor het festival. Uiteindelijk kwamen er meer dan 130 medewerkers naar 26 verschillende deelsessies over digitalisering, duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, innovaties, bedrijven en HeliX. De toegang tot het bijwonen van het Innovatiefestival is bewust beperkt gehouden om ervoor te zorgen dat de sessies persoonlijk bleven. Wat een energieke middag was het, met veel interessante ontmoetingen en verbindingen. Na afloop was er een gezellige borrel met leuke activiteiten. Immers: wanneer je in een leuke omgeving iets leert of iemand ontmoet, onthoudt je het beter!

Leren met het Levenskwaliteitspel

Primum organiseerde ook een sessie rondom de VolkerWessels visie ‘Bouwen aan een betere levenskwaliteit’: het Levenskwaliteitspel. Ines en Esmeralda leidden de sessie die als doel had om VolkerWessels medewerkers op speelse wijze kennis laten maken met het concept levenskwaliteit en hun inzicht geven in de mogelijke toepassingen van levenskwaliteit in hun werk. Het spel bestond uit twee rondes waarbij de deelnemers punten konden verdienen. In de eerste ronde moesten de deelnemers een pitch geven over één van de Levenskwaliteit thema’s. De deelnemers moesten in één minuut de andere deelnemers én de jury (Ines en Esmeralda) ervan overtuigen waarom hun thema het allerbelangrijkste onderdeel is van levenskwaliteit. Overtuigingskracht en kennis over het desbetreffende thema kon voor punten zorgen.

In de tweede ronde speelden de twee winnaars uit de eerste ronde tegen elkaar in een quizronde over levenskwaliteit. Het werd een echte spelquiz door het gebruik van een bel waar je op kon slaan, en de inzet van een wildcard waardoor het publiek of een expert geraadpleegd kon worden. Vragen waren bijvoorbeeld ‘Hoeveel ton CO2 moet de gemiddelde Nederlander jaarlijks verminderen om het tussendoel van 2030 van het  klimaatakkoord te houden?’ (vraag bij thema ‘Energie en klimaat’, antwoord: 4,9 ton) en ‘Hoeveel tijd brengen wij gemiddeld binnen door?’ (vraag bij thema ‘Gezondheid’, antwoord: 90% van onze tijd)

De winnaar van het levenskwaliteitspel was team ‘pingpong’, oftewel het team van het thema ‘werk en sociale activiteiten’, bestaande uit Wilco (Boele), Koen (Boele & van Eesteren) en  Tamara (Aveco de Bondt).

Ines en Esmeralda op Innovatiefestival VolkerWessels tijdens Building Holland