11 november 2020

Referentieproject Primum

Van Hattum en Blankevoort - Duurzaamheidsbeleid

Uitvoeringsperiode: 2020 – heden

Beschrijving project

Van Hattum en Blankevoort heeft een heldere ambitie: in 2025 de duurzaamste civiele bouwer van Nederland. In 2019 is een traject in gang gezet om de duurzaamheidsambities beter te vertalen naar organisatiebeleid en -doelstellingen. De belangrijkste duurzaamheidsthema’s zijn: grondstoffen- en  energieverbruik,  stikstofuitstoot en invloed op de omgeving. Het ontwikkelen van duurzaamheidsinnovaties en initiatieven is hierbij ook een belangrijk speerpunt.

Van Hattum en Blankevoort beschikt over een goed meet- en monitoringssysteem voor gegevens over duurzaamheid. Eind 2019 besloot Van Hattum en Blankevoort om het meetsysteem verder te ontwikkelen, zodat op niveau van de vijf onderliggende bedrijfsonderdelen inzicht ontstaat in hun duurzaamheidsprestaties. Zodat hier en op de project gestuurd kan worden op duurzaamheid. Zij zocht daarbij naar ondersteuning van een adviseur met expertise op het gebied duurzaamheidsvisie en strategie.

De Ladder.jpg

Visuele weergave van de R-Ladder van Lansink (circulariteitsmodel voor het omgaan met grondstoffen). VHB hanteert dit model in voor één van de duurzaamheidsindicatoren binnen hun beleid.

Meten is leren

Het eerste doel voor 2020 het uitvoeren van een nulmeting bij de bedrijfsonderdelen om erachter te komen waar zij stonden. En om van te leren. We voerden deze nulmeting uit voor het tweede kwartaal. Op basis daarvan hebben we een aantal indicatoren, en de onderliggende berekeningen verbeterd.

Hierna wordt het meetsysteem uitgebreid tot op het niveau van de projecten. Daar ligt immers veel invloed om duurzaamheidswinst te maken. Op de projecten van Van Hattum en Blankevoort wordt namelijk al hard gewerkt aan verduurzaming. Het doel is om dat goed inzichtelijk te maken en om de resultaten zichtbaar te maken. Dit is de focus om dit bij de start van het nieuwe jaar gereed te hebben.

Stap voor stap duurzaamheid verankeren

De bedrijfsonderdelen gaan aan de slag om de duurzaamheidsthema’s beter in de operationele plannen voor 2021 te brengen. Ook zijn ze gestart om op kwartaalbasis te rapporteren over duurzaamheid. Doordat duurzaamheid steeds meer een integraal onderdeel van de plan- en controlcyclus, kan Van Hattum en Blankevoort beter maatregelen nemen en bijsturen als dat nodig is.