14 januari 2019

Week van de Circulaire Economie 2019

Het is de Week van de Circulaire Economie. Er worden verschillende activiteiten en lezingen georganiseerd door Nederland Circulair! Organisaties die bezig zijn met circulair ondernemen openen deze week hun deuren. 

Om een keuze te maken uit het overvolle programma vroegen we  onze collega Max Drath, specialist circulair en gezond bouwen, om advies. Wat is volgens hem het meest interessant om te volgen en om bij te blijven bij alle ontwikkelingen binnen de wereld van circulair bouwen?

Max: “Er zijn mogelijkheden voor heel veel verschillende disciplines en vakgebieden om deze week te vullen met thema’s van circulariteit. Als ik mijn vakgebied bekijk, dan zou ik de volgende programmaonderdelen aanraden:

Dinsdag 15/01/2019 13:00 - 17:00 Circulair Café van BOOT, Veenendaal Utrecht - Bezoek ons Circulair Café  “Praktijkvoorbeeld circulair verbouwen”
Praktijkvoorbeelden zijn altijd interessant. Circulaire sloop, demontage en een marktplaats voor hergebruikte materialen staan vandaag centraal. https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/evenementen/bezoek-ons-circulair-cafe-praktijkvoorbeeld-circulair-verbouwen-2019-01-15/

Woensdag 16/01/2019 13:00 - 16:00 - Marktverkenningsbijeenkomst Circulair Bouwen bij Hoogheemraadschap van Delfland
Circulair bouwen vraagt om het delen van kennis en om het brengen en halen van materialen om zo gezamenlijk circulariteit te laten ontstaan. Het benutten van vrijkomende materiaalstromen is een van de kernpunten om materialenkringlopen te sluiten. Hiervoor hebben we ook de waterschappen nodig. https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/evenementen/marktverkenningsbijeenkomst-circulair-bouwen/

Donderdag 17/01/2019 13:00 - 15:00 - 100% Circulaire wijk Ecodorp Boekel geeft inspirerende rondleiding
Deze rondleiding op de donderdag zal een absolute favoriet zijn omdat het Ecodorp een integraal concept van duurzaam en circulair bouwen laat zien. Alle deelgebieden - materialen, water, afval, energie, mobiliteit en sociale leefbaarheid - worden belicht. Bovendien komt er ook nog eens klimaatadaptieve en klimaatpositieve biodiversiteit aan de orde. https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/evenementen/100-circulaire-wijk-ecodorp-boekel-geeft-inspirerende-rondleiding/

Vrijdag 18/01/2019 09:30 - 13:00 - Masterclass: Designing Circular Cities of the Future
Als afsluiter van de Week van de Circulaire Economie kies ik voor de stadsontwikkeling van de toekomst. Mijn gedachte over de circulaire stad is dat je deze niet ontwikkelt maar deze laat ontstaan. https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/evenementen/masterclass-designing-circular-cities-of-the-future/

Bovenstaand programma zou ik aanbevelen. Zelf ben ik deze week van woensdag tot en met vrijdag in München te vinden, op de BAU 2019. Dat is  ‘s werelds grootste bouwbeurs en hier ga ik op zoek naar nieuwe materialen en innovatieve producten. https://bau-muenchen.com/visitors/light-showcased-on-bau/index.html

Website Week van de Circulaire Economie