15 april 2020

Welkom Floris!

Mijn naam is Floris van der Kleij en ik ben sinds 6 april werkzaam als senior adviseur bij Primum, circulair en gezond bouwen. Door de jaren heen heb ik me als ondernemer ontwikkeld als omdenker, ontwerper en aanjager binnen de circulaire economie. Waarbij door  ‘denkend handelen en handelend denken’ projecten zijn gerealiseerd die ervaren en visualiseren wat een transitie teweeg brengt als je meebeweegt met de natuur.

Dit heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van een zeeboerderij in de stad, een viaduct beplant met lavendel om fijnstof af te vangen en de ontwikkeling van een aantal bouwsystemen voor de circulaire economie. De transitie naar een duurzame maatschappij verloopt moeizaam. Om meer impact en daadkracht te kunnen realiseren voelt het goed om mijn kennis en ervaring te delen met Primum en het team van specialisten. Primum gebruikt en ontwikkelt zelf meetbare dashboards en tools waardoor de kortste klap en de grootste pijn als eerste kan worden blootgelegd en aangepakt. De financiële consequenties van deze aanpak wordt integraal meegenomen in deze analyse, zodat klanten exact kunnen zien wat de gevolgen zijn van de transformatie naar een duurzame organisatie. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren met dit team aan deze transitie mede vorm te kunnen geven.