Welkom Kamiel!

Wij hebben weer een nieuwe werknemer: Kamiel Jansen. Hij stelt zich graag even voor.

Mijn naam is Kamiel Jansen en voor mij is het belangrijk om een zo’n groot mogelijke positieve impact op de wereld te hebben. Na bijna tien jaar met veel passie bij het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) te hebben gewerkt, lijkt het me mooi om deze missie samen met het Primum-Team voort te zetten.

Vanaf mijn studie ben ik intrinsiek gemotiveerd om zowel in mijn werk als in mijn persoonlijk leven alles zo duurzaam mogelijk te doen en anderen hiervoor te enthousiasmeren. Zo ben ik bijvoorbeeld afgestudeerd op het kostenefficiënter en voor een bredere doelgroep geschikt maken van het WNF-hoofdkantoor in Zeist, zonder compromissen te sluiten op het gebied van duurzaamheid. Deze pragmatische aanpak is een leidraad in mijn carrière: ik probeer altijd om binnen de mogelijkheden van de opdrachtgever de milieuwinst maximaal te verbeteren.

Ik voorspel dat duurzaam en circulair bouwen met een zo’n klein mogelijke impact op het milieu een steeds belangrijker onderdeel gaat worden van de bouwwereld. Om de milieu-impact van een product of project aan te tonen, is er een wetenschappelijke consensus dat dit het beste kan door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). Daarmee worden duurzaamheidsbeslissingen niet op basis van het onderbuiksgevoel gemaakt, maar op daadwerkelijke gegevens van de milieu-impact over alle levensfases. Dit resulteert in de Milieukostenindiciator (MKI of schaduwkosten) en hoe lager dit getal is, hoe lager de milieu-impact. MKI-scores worden steeds belangrijker en hierop worden steeds vaker EMVI/BKPV tenders gewonnen of verloren. En terecht, want hiermee wordt veel milieu-impact voorkomen.

Ik ben een SBK-erkend LCA-deskundige en in die hoedanigheid betrokken bij LCA’s voor de nationale Milieudatabase (NMD), Milieu-Relevante-Product-Informatie (MRPI) en het Ecoplatform. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij verschillende tenders GWW (DuboCalc) in de woning- en utiliteitsbouw (milieuprestatiegebouw, Breeam en GPR). Hierdoor heb ik een goed inzicht in de hele bouwketen en kan ik gedegen advies uitbrengen over waar de meeste milieuwinst te behalen valt en hoe daarmee tenders gewonnen kunnen worden.

Ik word vrolijk van duurzame materialen, producten en projecten en ben blij dit met het multidisciplinaire Primum-Team voort te kunnen zetten.

Wil je weten hoe je het maximale uit een duurzaam product of project haalt, neem dan gerust contact met me op.