23 oktober 2018

Maak kennis met Max!

Max Drath is onze nieuwe collega. Deze week stelt hij zich als kersverse expert en senior adviseur circulair en gezond bouwen zich graag even voor:

Mijn naam is Max Drath en ik ben inmiddels al twee maanden werkzaam bij Primum. In mijn functie als senior adviseur circulair en gezond bouwen zet ik mij vooral in als specialist. Ik ga mijn uitgebreide, opgedane kennis zoveel mogelijk inbrengen om bij bouwprojecten tot een integrale visie en ontwerp te komen.

Sinds mijn eerste studie in architectuur en stedenbouw in Hamburg staat duurzaamheid en ecologie in mijn gedachten centraal. Circulair en gezond bouwen zijn voor mij geen onderdelen van duurzaamheid. Om circulair en gezond te kunnen bouwen, zijn alle aspecten van duurzaamheid van belang. Mijn visie is dat dit geïntegreerd moet worden in het gehele proces!

In Duitsland houdt een architectuurstudie in dat een architect verschillende rollen combineert, namelijk die van ontwerper, coördinator, begeleider en adviseur. Noem het maar bouwmeester, zoals het ook vroeger was in Nederland. In de laatste decennia heb ik gewerkt en geleerd om mijn ambitie en kennis over duurzaamheid in de gebouwde omgeving zo breed mogelijk op te stellen. Zo heb ik als zelfstandig architect gewerkt aan concepten en uitvoeringen voor duurzaam en ecologisch bouwen en renoveren in Amsterdam. Ik heb een tweede masterstudie in duurzaam en biobased bouwen aan de universiteit Wismar gevolg, een oppleiding als energieadviseur voor woningen en utiliteitsbouw. Ik beschik over een certificering als thermograaf en heb tot slot een opleiding tot bouwbioloog aan het instituut in Rosenheim afgerond.

Mijn passie en specialisatie ligt bij duurzame materialisatie. Een heel relevant aspect, omdat wij mensen vandaag de dag bijna 90% in binnenruimtes zijn! Materialen van natuurlijke oorsprong maken ons leef- en werkomgeving gezonder door het benutten van hun regulerende eigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan vocht- en warmteregulering of aan het opnemen en afbreken van schadelijke stoffen uit de lucht.

Hebben wij het over circulariteit, dan denk ik dat het natuurlijke biobased kringloop zo groot mogelijk moet zijn tegenover de technische kringloop van materialen.

Wil je meer weten over duurzaamheid, circulariteit of gezond bouwen of zoek je mogelijkheden het in een concreet project te gebruiken? Neem dan contact met mij op.