What about the people? - Succesvol invulling geven aan de ‘People’-kant van MVO

Duurzaamheid en MVO wordt al snel geassocieerd met milieuthema’s. De ‘People’-kant van MVO is echter minstens zo belangrijk voor een succesvol, duurzaam bedrijf. Inhoud geven aan ‘People’ blijkt in de praktijk vaak lastiger voor bedrijven. Milieumaatregelen zijn meestal goed concreet te maken en liggen voor de hand: het inkopen van groene stroom, het scheiden van afval of het rijden van een zuinige auto.

We laten aan de hand van drie korte voorbeelden zien dat het invullen van People net zo goed mogelijk is met concrete maatregelen die een positief resultaat opleveren voor uw organisatie.

1. Omgeving

Waarom:Een tevreden omgeving betekent draagvlak onder de omgeving, wederzijds begrip, minder overlast voor beide partijen en een goed imago
Hoe:Betrek stakeholders actief in uw doen en laten
Wat:Ga serieus in gesprek over belangen en wensen tijdens een stakeholderdialoog, betrek de omgeving bij uw dagelijkse praktijk door middel van een open dag, onderhoud structureel contact met behulp van een communicatieplan

Voorbeeld
Primum ontwikkelde samen met VolkerWessels Bouwmaterieel het concept de Duurzame Bouwplaats. In dit concept is een aantal ‘People’ indicatoren benoemd, bijvoorbeeld tevredenheid van de omgeving, die op de bouwplaats geïmplementeerd worden.

2. Medewerkers

Waarom:Gemotiveerde en betrokken werknemers leveren een beter resultaat af en denken actief mee in de ontwikkeling van de organisatie, werkzoekenden kiezen voor u vanwege de bedrijfscultuur en duurzaam imago
Hoe:Laat medewerkers deelnemen aan de ontwikkeling van uw (MVO)-beleid
Wat:Ga na hoe tevreden medewerkers zijn en wat zij belangrijk vinden met behulp van eenmedewerkers-tevredenheidsonderzoek, betrek de medewerkers in het MVO-beleid door het houden van een interne stakeholderdialoog, stimuleer ideeën vanaf de werkvloer met eenideeënbus

Voorbeeld
Primum verzorgde voor RailCom de analyse van een medewerkerstevredenheidsonderzoek om tot concrete verbeterpunten te komen en verbetering meetbaar te maken. Primum ondersteunde De Groot Vroomshoop bij haar MVO beleid. De Groot Vroomshoop behaalde vervolgens de titel TopWerkgever. Dit werd gepubliceerd in belangrijke media.

3. Social return

Waarom:Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken binnen uw bedrijf oefent u een positieve maatschappelijke invloed uit, worden mensen op een duurzame manier de arbeidsmarkt op geholpen, en ondersteunt u opdrachtgevers in hun sociale beleid en bent u dus een voorkeursleverancier
Hoe:Ontwikkel een beleid op het gebied van social return
Wat:Geef invulling aan aanbestedingscriteria met een scorend EMVI-plan op het gebied van social return, behaal een certificaat op de Prestatieladder Sociale Ondernemen of de Social Return Prestatieladder (in ontwikkeling), trek begeleiders en coaches aan die mensen een stap verder helpen op de arbeidsmarkt

Voorbeeld
Voor verschillende opdrachtgevers gaf Primum invulling aan social return eisen in EMVI-plannen voor aanbestedingen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om ‘People’ concreet te maken binnen uw organisatie? Neem contact op met:

Christine Wortmann.jpg
Christine Wortmann
Lars van der Meulen.jpg
Lars van der Meulen

lars.vandermeulen@primum.nl
+31 6 2774 0098