Team

CWN_13-01-2020_04 vierkant.jpg
Christine Wortmann

Visie en strategie, duurzame gebiedsontwikkeling, verslaglegging
christine.wortmann@primum.nl
+31 6 4613 9518
www.oneworld.nl

CWN_13-01-2020_04 vierkant.jpg
Christine Wortmann

Visie en strategie, duurzame gebiedsontwikkeling, verslaglegging
christine.wortmann@primum.nl
+31 6 4613 9518
www.oneworld.nl

Christine is strategisch adviseur/projectleider duurzaamheid en leidt de marktlijn Visie en Strategie. Daarnaast is Christine één van de ambassadeurs Levenskwaliteit binnen VolkerWessels. Ze heeft een achtergrond in milieurecht en -beleid en ze heeft enorme ervaring met het opstellen en schrijven van visie en strategie voor organisaties en overheden. Tevens heeft Christine meegewerkt aan het opstellen van SKAO handleiding voor organisaties. Christine heeft een grote affiniteit met het thema biodiversiteit en is in haar vrije tijd Tiny Forest onderzoeker.

CarlaLinkedIN2.jpg
Carla Rongen

Circulair bouwen, madaster materialenpaspoort
carla.rongen@primum.nl
+31 6 8321 7248
www.duurzaam-ondernemen.nl, www.sprout.nl

CarlaLinkedIN2.jpg
Carla Rongen

Circulair bouwen, madaster materialenpaspoort
carla.rongen@primum.nl
+31 6 8321 7248
www.duurzaam-ondernemen.nl, www.sprout.nl

Carla is adviseur circulair en gezond bouwen. Daarnaast is ze expert BREEAM Nieuwbouw en Renovatie en expert BREEAM Gebied. Met een achtergrond in milieutechnologie, een persoonlijke missie om bij te dragen aan een beter klimaat en grote ervaring als projectleider kan zij klanten goed helpen bij het kiezen voor innovatieve en duurzame strategieën en oplossingen.

DHT_13-01-2020_01 vierkant.jpg
Dirk van Hout

Duurzame gebiedsontwikkeling, duurzaam GWW
dirk.vanhout@primum.nl
+31 6 8328 4712
www.milieucentraal.nl

DHT_13-01-2020_01 vierkant.jpg
Dirk van Hout

Duurzame gebiedsontwikkeling, duurzaam GWW
dirk.vanhout@primum.nl
+31 6 8328 4712
www.milieucentraal.nl

Dirk is specialist duurzaamheid en werkt veel aan projecten op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en Duurzaam GWW. Als projectleider heeft hij ruime ervaring met het begeleiden van projecten op het gebied van infra en woningbouw. Vanuit deze projecten is hij goed bekend met de wijze waarop het best verduurzamende maatregelen kunnen worden getroffen. Natuurinclusief bouwen heeft hierbij zijn speciale aandacht.

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

Circulair en gezond bouwen, architect, bouwbioloog
max.drath@primum.nl
+31 6 1299 7863
www.biobasedbouwen.nl
 

MDH_09_08_2018_023 (002) - vierkant.jpg
Max Drath

Circulair en gezond bouwen, architect, bouwbioloog
max.drath@primum.nl
+31 6 1299 7863
www.biobasedbouwen.nl
 

Max is specialist in architectuur, bouwkunde & stedenbouwkunde. Hij heeft een integrale architectuurstudie gevolgd waarvan zowel het bouwproces als de stedenbouw onderdeel uitmaakten. Hij is als architect een generalist die alle onderdelen van ontwerp tot en met onderhoud van een gebouw kan begeleiden. Max is daarbij gespecialiseerd in onder meer circulair ontwerpen, demontabel bouwen en biobased bouwen. Daarnaast is Max bekend met GPR Gebieden.

Emma-Klamer-02_voorwebsitev2.jpg
Emma Klamer

Circulair bouwen, madaster materialenpaspoort
emma.klamer@primum.nl
+31 6 1055 8871
www.p-plus.nl

Emma-Klamer-02_voorwebsitev2.jpg
Emma Klamer

Circulair bouwen, madaster materialenpaspoort
emma.klamer@primum.nl
+31 6 1055 8871
www.p-plus.nl

Emma is adviseur circulair bouwen en adviseert klanten hierover zowel op strategisch niveau als bij het kiezen van de juiste maatregelen. Met haar achtergrond als ontwerper en een grote passie om bij te dragen aan een meer duurzame wereld, kan zij goed de eisen en wensen van de klant vertalen naar technische, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossingen. Daarnaast houdt Emma zich veel bezig met het meten van circulariteit binnen de bouwbranche, bijvoorbeeld in de denktank ‘circulariteit meten’ van Madaster en bij landelijk initiatief Platform CB’23.

ines.jpg
Ines Nijland

Visie en strategie, aanpak duurzaam GWW
ines.nijland@primum.nl
+31 6 1258 5843
www.speld.nl

ines.jpg
Ines Nijland

Visie en strategie, aanpak duurzaam GWW
ines.nijland@primum.nl
+31 6 1258 5843
www.speld.nl

Ines is adviseur duurzaamheid en werkt aan het opstellen van duurzaamheidsvisies en strategieën voor organisaties en projecten. Met een achtergrond in verandermanagement heeft zij veel affiniteit met organisatiestrategie en communicatie. Zij zet haar kennis in bij onder andere het opstellen van beleidsplannen, het coördineren en het schrijven van jaarverslagen en bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Ines haalt veel plezier uit het goed verwoorden van ambities en maatregelen en wordt stiekem erg blij van vier-ogen checks.

BRS_09-04-2019_056.jpg
Bram Reijnders

Innovatiemanagement, CO2-prestatieladder, BREEAM
bram.reijnders@primum.nl
+31 6 1293 8525
www.knowledgemile.amsterdam/home

BRS_09-04-2019_056.jpg
Bram Reijnders

Innovatiemanagement, CO2-prestatieladder, BREEAM
bram.reijnders@primum.nl
+31 6 1293 8525
www.knowledgemile.amsterdam/home

Bram heeft ervaring met verschillende CO2-reductietrajecten, onder andere bij Schiphol, Gemeente Arnhem en VolkerRail. Daarnaast heeft hij ervaring met het toepassen van de Aanpak Duurzame GWW en met het implementeren van duurzaamheidsambities in projecten. Dit doet hij momenteel als adviseur bij een project waarbij de ambitie CO2-neutraal gerealiseerd dient te worden. Daarnaast is Bram bekend met GPR Stedenbouw en BREEAM Nieuwbouw en Renovatie.

img-1.jpg
Ursula Zampieri

Duurzaamheids visie en -strategie, CO2-prestatieladder
ursula.zampieri@primum.nl
+31 6 8330 0853
https://www.clientearth.org/

img-1.jpg
Ursula Zampieri

Duurzaamheids visie en -strategie, CO2-prestatieladder
ursula.zampieri@primum.nl
+31 6 8330 0853
https://www.clientearth.org/

Ursula is adviseur duurzaamheid met een passie voor onderzoek. Haar expertise is corporate governance (‘goed bestuur’) en beleidsontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, milieu- en mensenrechten. Ursula vindt het heel belangrijk om zowel aandacht aan de feiten als aan verhalen te besteden. "Data legt uit, maar goede verhalen overtuigen" is haar motto. Vanuit deze instelling helpt Ursula organisaties graag bij het opstellen van een prikkelende duurzaamheidsvisie, de vertaling hiervan naar een uitvoerbare strategie en het communiceren van de voortgang in een duurzaamheidsverslag. Andere projecten waar zij graag aan werkt zijn CO2 prestatieladder certificatietrajecten. 

LBR_13-01-2020_01 vierkant.jpg
Linda Bremer

Project coördinator
linda.bremer@primum.nl
+31 6 3070 8438

 

LBR_13-01-2020_01 vierkant.jpg
Linda Bremer

Project coördinator
linda.bremer@primum.nl
+31 6 3070 8438

 

Linda Bremer is project coördinator bij Primum. Zij is verantwoordelijk voor zaken als budgetbewaking, planning en het ondersteunen van de adviseurs bij de uitvoering en realisatie van de verschillende projecten. Naast de coördinatie van projecten neemt zij ook de communicatie vanuit Primum op zich. Voor Linda maakt de zeer inspirerende werkomgeving met gedreven mensen de samenwerking bij Primum erg plezierig.

nok voor primum.jpg
Nicoline Opbroek
Duurzame integrale wijkaanpak, BREEAM, levenscyclus analyses
+31 6 1208 3162 
 
nok voor primum.jpg
Nicoline Opbroek
Duurzame integrale wijkaanpak, BREEAM, levenscyclus analyses
+31 6 1208 3162 
 

Nicoline is adviseur duurzaamheid. Zij heeft een bachelor in Bouwkunde en een master in Human-Technology Interaction aan de TU Eindhoven. Haar doel is om een steentje bij te dragen aan een duurzame, toekomstbestendige wereld. Haar visie is dat concrete, haalbare plannen en acties hierbij onmisbaar zijn. Integraal werken en mensen verbinden vindt zij cruciaal in dit proces. Hier is zij in de praktijk mee bezig met het (door)ontwikkelen van de duurzame Integrale Wijkaanpak, BREEAM certificering en levenscyclusanalyses.

 
EDR_vierkant.jpg
Eva de Ruiter

Gebiedsontwikkeling, BREEAM, verduurzaming gemeenten
eva.deruiter@primum.nl
+31 6 1270 5970
 

EDR_vierkant.jpg
Eva de Ruiter

Gebiedsontwikkeling, BREEAM, verduurzaming gemeenten
eva.deruiter@primum.nl
+31 6 1270 5970
 

Eva is marktlijnleider duurzame gebiedsontwikkeling en senior adviseur duurzaamheid, innovatie en gebiedsontwikkeling. Eva heeft veel ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling, wijkontwikkeling en bewonersparticipatie. Doordat zij voor zowel overheden als adviesbureaus heeft gewerkt, heeft zij inzicht in de knelpunten tussen tempo en belangen én in de kansen om projecten en initiatieven te laten slagen. Eva is ook BREEAM expert.

PvL bew klein.png
Peter van Leent

Circulaire Economie, materialenpaspoort, CO2-prestatieladder
peter.vanleent@primum.nl
+31 6 1929 0604
www.nioz.nl

PvL bew klein.png
Peter van Leent

Circulaire Economie, materialenpaspoort, CO2-prestatieladder
peter.vanleent@primum.nl
+31 6 1929 0604
www.nioz.nl

Peter is marktlijnleider circulair bouwen en senior adviseur duurzaamheid. Daarnaast is Peter één van de ambassadeurs Levenskwaliteit binnen VolkerWessels. Met een achtergrond in biomarine sciences en grote ervaring als projectleider en met CSR datacollectie kan Peter heel goed klanten begeleiden en adviseren bij lastige duurzaamheidsvraagstukken.

BVK_vierkant.jpg
Berend Verhulsdonck

DuboCalc, levenscyclusanalyse, MVO verslaglegging
berend.verhulsdonck@primum.nl
+31 6 1018 9377
www.vi.nl, www.iculture.nl

BVK_vierkant.jpg
Berend Verhulsdonck

DuboCalc, levenscyclusanalyse, MVO verslaglegging
berend.verhulsdonck@primum.nl
+31 6 1018 9377
www.vi.nl, www.iculture.nl

Berend is adviseur duurzaamheid en expert op het gebied van LCA en MKI berekeningen. Zijn achtergrond in Sutainable Business and Innovation kan hij ook goed inzetten bij vele projecten waar (kwantitatieve) analyses van complexe vraagstukken/processen op het gebied van duurzaamheid nodig zijn. Daarnaast werkt Berend graag aan vernieuwende ideeën en innovaties.

EHR_13-01-2020_04 vierkant.jpg
Esmeralda Hemelaar

Visie en strategie, duurzame gebiedsontwikkeling, BREEAM-NL In-Use, WELL building standard
esmeralda.hemelaar@primum.nl
+31 6 8227 4790
www.omapost.nl

EHR_13-01-2020_04 vierkant.jpg
Esmeralda Hemelaar

Visie en strategie, duurzame gebiedsontwikkeling, BREEAM-NL In-Use, WELL building standard
esmeralda.hemelaar@primum.nl
+31 6 8227 4790
www.omapost.nl

Esmeralda is adviseur duurzaamheid. Zij heeft een bachelor in Sociale Geografie (stadgeografie) en een master in Urban Environmental Management. Zij volgt mondiale en nationale ontwikkelingen op de voet en vindt het erg leuk om deze brede ontwikkelingen te vertalen naar concrete plannen en acties binnen het ruimtelijk domein. Daarbij werkt zij bewust op zowel organisatie- als projectniveau. De inzichten die zij opdoet als zij op organisatieniveau werkt, blijken enorm bruikbaar bij projecten, en visa versa. Bij Primum heeft zij inmiddels veel ervaring opgebouwd met het opstellen van duurzaamheidsvisies en strategieën voor organisaties en projecten. Tevens is zij BREEAM In-Use Expert en WELL Accredited Professional.

Bram-Orsel-02 (2)vierkant.jpg
Bram Orsel

Circulaire economie, innovatiemanagement, levenscyclusanalyse
bram.orsel@primum.nl
+31 6 8250 3731
www.discogs.com

Bram-Orsel-02 (2)vierkant.jpg
Bram Orsel

Circulaire economie, innovatiemanagement, levenscyclusanalyse
bram.orsel@primum.nl
+31 6 8250 3731
www.discogs.com

Bram is adviseur duurzaamheid en heeft een achtergrond in sustainability studies met de focus op energievraagstukken. Hij werkt veel aan CSR datacollectie en duurzaamheidsberekeningen. Bram kan goed duurzaamheidsvraagstukken in het juiste perspectief zetten en de klant helpen bij het bepalen waar echt impact te behalen valt.

Charlotte-Kiep-03 - vierkant.jpg
Charlotte Kiep

Geodata, omgevingsmanagement, duurzame gebiedsontwikkeling
charlotte.kiep@primum.nl
+31 6 8289 1894
www.geoguessr.com/

Charlotte-Kiep-03 - vierkant.jpg
Charlotte Kiep

Geodata, omgevingsmanagement, duurzame gebiedsontwikkeling
charlotte.kiep@primum.nl
+31 6 8289 1894
www.geoguessr.com/

Charlotte is adviseur duurzaamheid met een achtergrond in de planologie. Daarnaast is Charlotte gespecialiseerd in het uitvoeren van gebiedsscans met behulp van geodata. Dit heeft zij al toegepast bij vele gebiedsontwikkelingsprojecten waarvoor zij vooraf een uitgebreide scan maakte om zo de kansen en unieke eigenschappen van het gebied in kaart te brengen. De uitkomsten hiervan gebruikt zij vervolgens om tot concrete maatregelen te komen passend voor het gebied.

TSA_13-01-2020_03 vierkant.jpg
Thomas Stegenga

MVO verslaglegging, sustainable development goals, visie en strategie 
thomas.stegenga@primum.nl
+31 6 8324 3327
https://www.sdgcompass.org/

TSA_13-01-2020_03 vierkant.jpg
Thomas Stegenga

MVO verslaglegging, sustainable development goals, visie en strategie 
thomas.stegenga@primum.nl
+31 6 8324 3327
https://www.sdgcompass.org/

Thomas is adviseur duurzaamheid. Hij is er van overtuigd dat bedrijven een cruciale rol spelen bij het behalen van de Sustainable Development Goals. Als adviseur ondersteunt hij bedrijven bij het vaststellen van een strategie op basis van het materialiteitsprincipe: pak de impacts aan die het grootst zijn én die het belangrijkst zijn voor de stakeholders. Vanuit zijn kennis en ervaring met de GRI Standards en andere richtlijnen helpt hij graag organisaties bij transparante verslaglegging. 

NTK_vierkant.jpg
Nynke Tack

Natuurinclusief bouwen, duurzame gebiedsontwikkeling 
nynke.tack@primum.nl
+31 6 8307 4872
♥ www.circl.nl

NTK_vierkant.jpg
Nynke Tack

Natuurinclusief bouwen, duurzame gebiedsontwikkeling 
nynke.tack@primum.nl
+31 6 8307 4872
♥ www.circl.nl

Nynke is adviseur duurzaamheid. Na haar bachelor Plant Sciences aan de Universiteit van Wageningen heeft ze zich een jaar verdiept in duurzaamheid en groene energie aan de Universiteit van Leiden. Op dit moment volgt ze naast haar werk een master Environmental Engineering & Watermanagement aan de TU Delft. De kennis die ze hier opdoet past ze graag direct toe in haar advieswerk binnen Primum. Ze is dan ook actief betrokken bij de marktlijn Duurzame gebiedsontwikkeling. Van hieruit adviseert ze bedrijven en organisaties over de mogelijkheden tot natuur-inclusief bouwen, het aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur en het opzetten van duurzame energievoorzieningen.

KJN_13-01-2020_02 vierkant.jpg
Kamiel Jansen

Levenscyclus analyses (LCA), milieuprestatiegebouw (MPG), DuboCalc, duurzaamheid in tenders
kamiel.jansen@primum.nl
+31 6 1345 9984

KJN_13-01-2020_02 vierkant.jpg
Kamiel Jansen

Levenscyclus analyses (LCA), milieuprestatiegebouw (MPG), DuboCalc, duurzaamheid in tenders
kamiel.jansen@primum.nl
+31 6 1345 9984

Kamiel is adviseur duurzaam bouwen en levenscyclus analist. De bouwketen heeft een grote impact op het milieu, daarom is het zijn missie om die te verlagen. Hij ziet het kwantificeerbaar maken van de milieu-impact als een belangrijke stap naar een circulaire economie. In de bouwketen zijn inmiddels talloze mogelijkheden op het gebied van verduurzaming, en het is Kamiels ambitie om partijen te enthousiasmeren en ze er op een heldere manier van te overtuigen dat ze deze stappen kunnen zetten.

FK vierkant licht.jpg
Floris van der Kleij

Circulair en losmaakbaar bouwen, interdisciplinair ontwerper
floris.vanderkleij@primum.nl
+31 6 2067 1008
♥ https://www.duurzaamnieuws.nl/

FK vierkant licht.jpg
Floris van der Kleij

Circulair en losmaakbaar bouwen, interdisciplinair ontwerper
floris.vanderkleij@primum.nl
+31 6 2067 1008
♥ https://www.duurzaamnieuws.nl/

Floris is een omdenker en interdisciplinair ontwerper met veel ervaring in het ontwikkelen van duurzame concepten en projecten. Waarbij niet alleen het ontwikkelen maar ook het uitvoeren van circulaire bouwsystemen tot zijn specialisme behoort. Floris is een ‘teamplayer’ die in samenwerking met zijn collega’s klanten goed kan begeleiden en de vertaalslag van theorie naar praktijk weet te realiseren

LF profielfoto.JPG
Laura Fugers
DB vierkant.png
Dieuwertje Boonstra

Dieuwertje Boonstra is ecoloog en adviseert in een verscheidenheid aan projecten; van renovatie tot inrichtingsplannen. Ze is veel in het veld te vinden voor nader onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen en broedvogels. Daarnaast wil ze zich specialiseren in onderzoek naar grondgebonden zoogdieren. Haar doel als ecoloog is om gebieden te (her)ontwikkelen met ruimte voor mens én natuur. Ze heeft dan ook veel interesse in natuur inclusief bouwen en de aanleg van ecologische verbindingszones.

Esmée vierkant.jpg
Esmée Schutgens
RT vierkant2.JPG
Renée van Toor

Natuurinclusieve gebiedsinrichting, ecologisch maaibeheer en ecologie in tenders
renee.vantoor@primum.nl
+31 6 2044 5098
♥ www.waarneming.nl

RT vierkant2.JPG
Renée van Toor

Natuurinclusieve gebiedsinrichting, ecologisch maaibeheer en ecologie in tenders
renee.vantoor@primum.nl
+31 6 2044 5098
♥ www.waarneming.nl

Renée is een onverbeterlijke idealist, maar wel met een pragmatische blik. Haar missie is om de natuur te laten floreren door potentie te signaleren en stakeholders te enthousiasmeren om deze kansen te pakken. Naast haar werk bij Primum is ze erg actief als vrijwilliger en voert ze onderzoek uit naar o.a. vleermuizen, vogels, Tiny Forests ® en alles wat voorbij komt rennen, vliegen en zwemmen.